Primera reunión da Comisión de Garantías

Primera reunión da Comisión de Garantías

Primera reunión da Comisión de Garantías

Comisión de garantias

Comisión de garantias

O pasado venres, 22 de abril, as persoas que saíron elexidas para ocupar os cargos da Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Galicia, celebraron a súa primeira reunión, para quedar validamente constituídos, dacordo co establecido no regulamento.

Poñen así en coñecemento de todas as persoas a nosa súa constitución e polo tanto o  inicio das competencias que lle atribúen as normas correspondentes.